Studium a praxe

2011 ukončení studia VFU Brno
2011-2012 Veterinární klinika pro malá zvířata Ormidhia, Kypr (EU)
2013 Veterinární ordinace Maloměřice

Odborné semináře:

- Otitidy psů
- Management ošetření ran
- Rohovka a její onemocnění (Samohýl)
- Management reprodukce samic malých zvířat (Vibrac)

MVDr. Barbora Vetešníková | 00420 603 832 859 | veterinavranov@gmail.com | Vranov 232, Vranov 664 32